Настоящият сайт е разработен по проект Академия „Мини машини“. Проектът се осъществи благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи” и Български дарителски форум. Отговорността за съдържанието е на „името на финансираната организация“ и по никакъв начин не отразява официалните позиции на финансиращите организации.